Nasz zakład należał do największych obiektów przemysłowych w kraju, i był obsługiwany przez przeszło dwa tysiące pracowników, pracujących na trzech zmianach w ciągu dnia. Już sama ilość załogi była ogromnym wyzwaniem dla pracowników kadrowych, odpowiedzialnych za kontrolę i rozliczanie godzin przepracowanych w danym miesiącu.

Elektroniczny system rejestracji czasu pracy

automatyczna rejestracja czasu pracyPrzy tak dużej ilości personelu, pomyłki były nieuniknione, choć na nasze szczęście nie zdarzały się one zbyt często. Chcieliśmy jednak jak najbardziej zminimalizować możliwość ich powstania, dlatego coraz częściej szukaliśmy informacji o systemach rcp. Były to systemy których zadaniem była automatyczna rejestracja czasu pracy pracowników odbywających zmianę, i podliczanie zarówno godzin standardowych, jak i ewentualnego czasu nadliczbowego, który był często bardzo trudny do jednoznacznego określenia. System taki gromadził informacje o czasie pracy i przekazywał wykresy z ilością przepracowanych godzin w danym miesiącu do pracowników kadrowych, których zadanie było ogromnie ułatwione dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania. System ten nie wymagał żadnych ekstensywnych prac i zmian w infrastrukturze elektrycznej zakładu, gdyż większość urządzeń ulokowana była przy wejściach pracowniczych. Jedyne połączenie jakie było wymagane łączyło urządzenia rejestrujące z komputerem na którym informacje z czytników były gromadzone.

Sterowanie systemem było również bardzo łatwe, gdyż program kontrolujący działanie systemu posiadał przejrzysty i łatwy interfejs. Jako że systemy tego rodzaju, nawet najbardziej skomplikowane, należały do dość tanich, a ich montaż nie zajmował wiele czasu i nakładu pracy, mogły być one bardzo szybko i łatwo zainstalowane w dowolnym miejscu na obiekcie i od razu przeznaczone do użytku.