Podobno większość społeczeństwa cierpi na fobie lub lęki społeczne rozwinięte w okresie dorastania. Wiążą się one ściśle z nieprawidłowymi relacjami między członkami rodziny. Jedną z najbardziej popularnych metod leczenia traum społecznych jest socjoterapia, którą praktykowało wielu badaczy obecnej epoki. Jednym z nich był Bert Hellinger, który opracował system ustawień.

Ustawienia Hellingera alternatywną metodą terapii

ustawienia hellingerowskieRodziny, w których nie było żadnych problemów w relacjach zdarzają się niestety niezwykle rzadko. Większość z nas miała w dzieciństwie mniejsze czy większe perypetie w stosunkach z rodzicami, rodzeństwem, czy dalszymi członkami rodu. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by uzdrowić zarówno swoją psychikę jak i relację z otoczeniem w dorosłym życiu. Pomóc w tym może alternatywna metoda psychologiczna – ustawienia hellingerowskie, która bazuje nie tylko na współczesnych osiągnięciach psychoterapii, ale także na elementach filozofii, religii i pedagogiki. Ten sposób leczenia relacji interpersonalnych bazuje na podstawieniu innej – obcej dla nas osoby w miejscu znanej nam osoby z rodziny, z którą mieliśmy lub mamy obecnie problem w relacjach. Często bierze się to z nałogów, jak alkoholizm, przemoc psychiczna lub inne formy prześladowania. Kiedyś, jako dzieci nie mogliśmy przecież wykrzyczeć głośno swoich racji, ponieważ zabraniano nam tego w domu lub w ogóle nie mieliśmy kontaktu z własnymi emocjami na tyle, by trafnie je zidentyfikować i ocenić. Przy pomocy osób uczestniczących w ustawieniach na pewno skutecznie uporamy się z traumą.

Metoda Berta Hellingera – niemieckiego badacza pomoże znaleźć właściwy trop w budowaniu zdrowych stosunków z rodziną i otoczeniem w dorosłym życiu i warto podjąć ją, by pokonać demony przeszłości. Choć nie możemy cofnąć czasu i zażegnać przykrych wspomnień, możemy się z nimi pogodzić i teraz jako dorośli odpowiedzialni ludzie wziąć sprawy w swoje ręce.