Administrowanie nieruchomościami

Zarządzać nie jest łatwo, szczególnie gdy dotyczy ono nieruchomości. Dlatego zarządzanie nieruchomościami powierza się licencjonowanym zarządcom, którzy na bieżąco prowadzą i nadzorują obsługę nieruchomości, sprawują nadzór nad jej rozwojem oraz udzielają właścicielowi obiektu rad w zakresie wszelkich zmian oraz innowacji.

Zarządca może kierować zarówno obiektami mieszkalnymi, handlowymi, jak i przemysłowymi. Warunkiem do wykonywania zawodu zarządcy jest ukończenie studiów wyższych oraz uzyskanie dyplomu z zakresu zarządzania nieruchomościami. Wyjątek stanowi sytuacja, w której to właściciel budynku pełni funkcję zarządcy. W takim wypadku dopuszczalne jest zarządzanie obiektem bez posiadania licencji.

zarzadzanie-nieruchomosciamiDo głównych zadań zarządcy nieruchomości należy oszacowanie kosztów budżetowania, zabezpieczenie najemców, zbieranie czynszu, a także ogólne utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie. Licencjonowany zarządca działa w imieniu właściciela tak, by osiągnąć jak największe korzyści dla każdej ze stron. Zarządca często mylony jest z administratorem budynku. Administrowanie nieruchomościami jest w ogólnym pojęciu utożsamiane z zarządzaniem, jednak znaczenie tego terminu znacznie węższe.

Administrowanie polega jedynie na prowadzeniu bieżących czynności związanych z obsługą obiektu. W zakres zadań administratora wchodzą między innymi prace porządkowe, naprawy, konserwacja obiektu, wywóz odpadów itp. Można powiedzieć, że czynności administracyjne wchodzą w zakres czynności zarządzania, jednak nie odwrotnie.

Zarządzanie nieruchomością wiąże się z szeregiem działań, uzależnionych od rodzaju i przeznaczenia danego obiektu. W tej kwestii należy dokładnie zapoznać się z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zarówno obiektami użyteczności publicznej, jak i lokalami mieszkalnymi. Zarządca powinien posiadać wiedzę dotyczącą rozmaitych planów zarządzania, wzorów umów, formularzy, protokołów itp. Wszelkie czynności administracyjne powinny być oparte na aktualnych przepisach prawnych. Kwestie dotyczące zarządzania nieruchomościami definiuje Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Administrowanie nieruchomościamiNa rynku funkcjonują firmy oferujące szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań z zakresu zarządzania nieruchomościami. Proponują one współpracę inwestorom prywatnym, developerom, właścicielom lokali lub firm. Dzięki ciągłemu rozwojowi i poprawie swoich klasyfikacji są w stanie zaoferować usługi na najwyższym poziomie, w oparciu o funkcjonujące systemy oraz procedury. Firmy specjalizujące się w zarządzeniu nieruchomościami starają się poprawiać wartość aktywów klientów poprzez maksymalizację przychodów, redukcję kosztów oraz raportowanie wszelkich podejmowanych działań. Współpraca zarządcy z właścicielem obiektu opiera się na kilku etapach. Na początku zarządca wchodzi w posiadanie pełnej dokumentacji nieruchomości. Następnie dokonuje analizy stanu prawnego oraz technicznego obiektu. Po tych czynnościach rozpoczyna się właściwy etap zarządzania, w którym nowy zarządca przejmuje wszystkie sprawy będące w toku oraz rozpoczyna nowe. Zarządcy nieruchomości muszą pozostawać w stałym kontakcie ze swoimi klientami, konsultując z nimi wszelkie kluczowe rozwiązania.

Więcej informacji na temat zarządzania nieruchomościami:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *