Właścicielem przedszkola może być każdy, jednak warunkiem otworzenia lokalu tego typu jest posiadanie lokalu, który otrzyma zgodę od Rady Przedszkoli. Aby tak się stało, należy spełnić wymagania określone w specjalnej ustawie. W tym celu, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy budowlanej, która posiada wiele specjalizacji, na przykład oferuje również projekty budynków rolniczych, placówek dla służby zdrowia, tworzenie modeli domów oraz przeprowadzanie zleceń indywidualnych.

 

przedszkole2Rejestracja działalności

Składanie odpowiedniej dokumentacji należy rozpocząć od zarejestrowania działalności gospodarczej w urzędzie miasta. Następnie, po przydzieleniu numeru REGON, musimy zostać zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym oraz ubezpieczyć przyszłych pracowników w ZUS-ie.
Przed składaniem dokumentów, należy upewnić się czy lokal, w którym planujemy założyć przedszkole spełnia wymagania stawiane tego typu placówkom. Lokal musi zapewniać dzieciom bezpieczeństwo, wygodę oraz warunki dogodne do nauki i zabawy. Ważne jest również wyposażenie, jakie znajdzie się w pomieszczeniach.

 

Warunki budowy przedszkola

Warunki jakie powinno spełniać przedszkole lub żłobek są regulowane przez prawo budowlane, wymogi sanitarno-epidemiologiczne, a także przeciwpożarowe. Poza tym budynek powinien spełniać założenia uprawniające do zbiorowego przebywania dzieci w jego wnętrzu oraz wydawania im posiłków.

 

przedszkole1Wybieranie działki

Jeżeli chcemy wybudować taki lokal, to podczas wybierania działki należy pamiętać, że warto wybrać miejsce posiadające już dostęp do gazu, prądu, wody oraz systemu kanalizacji. Na samym początku należy również wyznaczyć miejsca z przeznaczeniem na parking oraz wydzielić przestrzeń na zewnątrz do zorganizowania miejsca do rekreacji.

 

Pomieszczenia

Do najważniejszych wymagań, które musi spełnić projekt przedszkola należą te odnoszące się do pomieszczeń. Pomieszczenia muszą mierzyć co najmniej 3 metry (w innym przypadku, przedszkole musi zapewnić drogi system wentylacji grawitacyjnej).Podłoga powinna znajdować się na wysokości 0,3 metra nad terenem na którym znajduje się budynek przedszkola. Istnieją również zalecenie dotyczące powierzchni jaką powinien posiadać lokal. Na każde dziecko, które uczęszcza do placówki, powinno przypadać przynajmniej 2 metry kwadratowe powierzchni na sali przedszkolnej.

przedszkolakiDo tego pokoje, które przeznaczymy na

  • łazienki,
  • kuchnię,
  • biuro,
  • składziki,
  • ewentualnie inne pomieszczenia.

W celu zapewnienia ochrony przed pożarem, placówka powinna być wyposażona w odpowiedni hydrant o zwiększonej wydajności. Do tego należy zapewnić adekwatną ilość wyjść ewakuacyjnych oraz schody o odpowiedniej szerokości, umożliwiające szybką ewakuację w razie pożaru. Przynajmniej połowa okien powinna dać się otworzyć. Sale muszą być dobrze nasłonecznione – wymaga się, aby w okresie od wiosny do początku jesieni, każda sala była nasłoneczniona przynajmniej przez 3 godziny dziennie. W pomieszczeniach musi być utrzymywana temperatura nie podlegająca gwałtownym zmianom oraz nie niższa niż 20 stopni Celsjusza. Ściany pokrywamy bezpieczną emulsją, która jest łatwa w czyszczeniu.

 

pokój zabawSala zabaw

Dokonując zakupu wyposażenia sal do zabawy, nauki oraz spożywania posiłków, należy pamiętać aby meble były odpowiednio dopasowane wielkością do wymagań dzieci. Muszą mieć również zaświadczenie, że są bezpieczne do stosowania przez dzieci.

 

Catering

Przedszkola niepubliczne korzystają często z usług cateringu. Jednak jeśli posiłki przygotowywane są na miejscu, generuje to dodatkowe wymagania. Należą do nich między innymi dwa osobne pomieszczenia – jedno z przeznaczeniem na przygotowywanie dań, drugie służące do mycia naczyń. Miejsca muszą być wyposażone w wentylację, a pracownicy są zobowiązani do przestrzegania surowych wymagań względem higieny.
Opiekę nad dziećmi muszą sprawować osoby do tego upoważnione, czyli wykwalifikowana kadra z wykształceniem pedagogicznym. W zależności od dodatkowych zajęć, należy również przewidzieć zatrudnienie pracowników specjalizujących się na przykład w nauce muzyki czy języków obcych.

 

Bardziej szczegółowo na temat zakładania przedszkola może wypowiedzieć się specjalista, jak na przykład adwokat.

 


 

 

przedszkole4Źródła informacji:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *