Przemysł jest w obecnych czasach jedną z najprężniej rozwijających się branż. Swój rozkwit w dużej mierze zawdzięcza on nowoczesnym osiągnięciom technologicznym. Wykorzystanie nowatorskiej maszynerii i technologii pozwala na skrócenie czasów produkcji, wydobycia i przetwórstwa co zwiększa ilość dostarczanych corocznie na rynek produktów i materiałów oraz wzrostu zysków związanych z ich sprzedażą. Warto wiedzieć jakie z obecnych rozwiązań są szczególnie korzystne dla różnych gałęzi przemysłu.

Sprzęt do pracy w trudnych warunkach – testowanie urządzeń w komorze solnej

komora solnaPrzemysł jest branżą ściśle związaną z wydobyciem dóbr naturalnych i ich obróbką, a co za tym idzie sprzęt i maszyneria wykorzystywane w tej branży narażone są na działanie wielu czynników szkodliwych i może ulegać częstym awariom z tego powodu. Dlatego zanim sprzęt zostanie dopuszczony do wykorzystania w tej branży musi przejść szereg testów w specjalnego rodzaju komorach, które imitują różnorodne niesprzyjające warunki. Najczęściej wytrzymałość poszczególnych elementów weryfikowana jest za pomocą komory solnej lub temperaturowej. Maszyny te sprawdzają odporność na działanie takich czynników jak odporność na korozję czy odporność na działanie wysokich i niskich temperatur. Przeprowadzenie tego rodzaju testów pozwala na wdrażanie do przemysłu tylko tych rozwiązań, które są w stanie sprostać specyficznym warunkom towarzyszącym czynnościom wykonywanym w tej branży. Dodatkowo testy te pomagają podnieść poziom bezpieczeństwa osób pracujących z ciężkimi maszynami i sprzętem.

Automatyka przemysłowa – szybka praca

czujniki indukcyjneAutomatyka przemysłowa jest działem automatyki i w obecnej chwili jest najszybciej rozwijającym się jej odłamem. Ma ona za zadanie zautomatyzować procesy wytwarzania oraz procesy technologiczne. Ową automatyzację przeprowadza się poprzez stosowanie układów urządzeń, które połączone razem tworzą systemy. Za elementy tych systemów uznaje się:

  • linie montażowe
  • urządzenia montażowe
  • urządzenia kontrolno-pomiarowe (czujniki indukcyjne, mierniki, przetworniki)
  • urządzenia wykonawcze (zawory, napędy silniki)
  • urządzenia sterujące
  • oprogramowanie

Elementy te wpływają nie tylko na przebieg procesu produkcyjnego, ale także i na jego szybkość, wykonując często za ludzi niebezpieczną pracę.

Linia technologiczna – mechanizacja procesów produkcyjnych

rozdzielnice średniego napięciaLinia technologiczna jest w dzisiejszych czasach głównym sposobem na zorganizowanie procesu produkcyjnego. Jej działanie opiera się na uszeregowaniu poszczególnych stanowisk, w takiej kolejności jaka wynika z procesu technologicznego. Linie produkcyjne są wysoce zmechanizowane. Mogą one być całkowicie zautomatyzowane lub połączone z pracą ręczną – ludzką. Każda linia technologiczna opracowana jest w indywidualny sposób na potrzeby danego przedsiębiorstwa i dopasowana do jego specyfiki. W skład takiej linii może wchodzić bardzo wiele różnorodnych maszyn w zależności czy jest to przemysł spożywczy, chemiczny, metalurgiczny, jednak pewna maszyneria zawsze pozostaje podobna. Zaliczyć tu można wszelkie jednostki kontrolne i sterujące takie jak szafy sterownicze i rozdzielnice napięcia. Tego typu elementy występują na każdej linii przemysłowej, ponieważ kierują nią i umożliwiają jej prawidłowe działanie.


Źródła:


 

Podsumowując:

Nowoczesne rozwiązania technologiczne wpływające na jakość, bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji dostosowane są do potrzeb wszystkich gałęzi przemysłu. W zależności od tego do jakiego rodzaju zadań sprzęt czy też maszyneria ma zostać wykorzystana takie badania musi przejść oraz taka będzie jego specyfika. Automatyzacja przemysłu i wdrażanie nowych rozwiązań ma jednak dwie strony. Z jednej rozwiązania te skracają czas potrzebny na produkcję i wydobycie oraz podnoszą bezpieczeństwo osób pracujących w tej branży, z drugiej jednak strony automatyzacja, która już nastała i ta która ciągle postępuje stwarza jednak pewien problem. Coraz liczniejsze stały się zwolnienia pracowników w branży przemysłowej, ponieważ zastępowani są oni przez maszynerię, która w szybszy sposób wykonuje ich pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *