Polowanie kojarzy się głównie ze strzelaniem do dzikiej zwierzyny – najczęściej zwierzyny płowej jak np. sarny, jelenie i inne. W trakcie polowania korzysta się z różnych rodzajów broni. Oczywiście najczęściej wybierane są strzelby myśliwskie, ale nie można też zapominać o łukach i kuszach.

Profesjonalne kusze sportowe o konkretnej sile naciągu

sklep z kuszamiSą myśliwi, którzy uwielbiają polować za pomocą tych urządzeń i osiągają naprawdę dobre rezultaty. Poza tym istnieją też specjalne kusze stosowane w połowach śródlądowych, dzięki którym można łowić ryby na różnych głębokościach. Kusze kupowane są w sklepach nie tylko w celach łowieckich. Nie można przecież zapominać o zawodach sportowych, w czasie których korzysta się z kusz. Tu jednak stosowane są specjalne rodzaje kusz. Są to tzw. kusze sportowe. Każdy sklep z kuszami oferuje takie kusze tuż obok kusz myśliwskich. Kusza sportowa jest rodzajem kuszy refleksyjnej. Oczywiście jest ona odpowiednio dopasowana do konkretnych zawodów sportowych, w czasie których zawodnik będzie z niej korzystać. Taka kusza sportowa ma z góry narzuconą siłę naciągu. Jest to ustalane przez regulamin konkretnego turnieju sportowego. Chodzi o to, by wszyscy zawodnicy mieli równe szanse i byli oceniani tak samo. Sprzęt każdego zawodnika ma działać tak samo. Chodzi tu o szybkość wystrzału – głównie szybkość początkową. W myślistwie można wybierać kusze łowieckie o różnej sile naciągu.

Im mniejsza siła naciągu, tym łatwiej jest naciągnąć bełt i go wystrzelić. W kusznictwie sportowym strzela się do konkretnego celu – najczęściej do tarczy, która umieszczona jest w odpowiedniej odległości od zawodnika. Kusze sportowe są zazwyczaj droższe od kusz myśliwskich. Warto pamiętać, że kusze myśliwskie są dość głośne (bełt musi opuścić kuszę z dużą prędkością, by trafić w zwierzę, zabijając je lub poważnie okaleczając).