W obecnych czasach jeśli się nie ma pieniędzy to mimo to można założyć własną działalność gospodarczą. Pomagają w tym różne kredyty dla firm czy dofinansowania.

Rodzaje wypłat dofinansowania z Unii na otworzenie działalności

PieniądzeDotacje unijne na rozwój firmy są jednym ze sposobów na pozyskanie pieniędzy na otworzenie swojej działalności. Istnieją dwa rodzaje wypłat dofinansowania z Unii. Najlepszym rozwiązaniem jest dofinansowanie przelane prosto na konto w całości lub w ratach na podstawie przedstawianych faktur zakupów. Taka forma wpłat jest przy programach, gdzie dostaje się niskie dotację z Unii, tak do około 50 tys. zł. Z każdych pieniędzy dostanych w ramach dofinansowania należy się rozliczyć przedstawiając dokumenty wykonanych wydatków. Inną formą wypłat dofinansowania są częściowe refundacje, które otrzymuje się po przedstawieniu faktur, już po dokonaniu zakupu. Zazwyczaj inwestycję w takim przypadku można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap budowa lub zakup z własnych pieniędzy, a potem zwrot wydatków. Drugi etap to zakup innych potrzebnych sprzętów za pieniądze z refundacji. Czasem w tym przypadku można starać się o otrzymanie zaliczki.

Czy aby otrzymać dotację unijna na rozwój firmy należy mieć wkład własny?

PieniądzePrzy staraniu się o dofinansowanie z Unii na rozwój firmy należy wykazać minimalny wkład własny. Czasem wyjątkiem są dofinansowania na założenie firmy, szczególnie te dotację z Urzędów Pracy. Jednak w każdym przypadku, gdy rozpoczyna się swoją działalność wykład własny jest pomocny. Jeśli dofinansowanie ma dotyczyć już istniejącej firmy, to w takim przypadku wkład własny jest wymagany. Wysokość wkładu własnego zależy od programu operacyjnego. Również wkładem własnym nie mogą być pieniądze wirtualne tylko te środki dostępne na koncie.

Dwa rodzaje konkursów, aby otrzymać dofinansowanie

PieniądzeAby otrzymać dofinansowanie należy wziąć udział w konkursie. Taki konkurs odbywa się w dwóch trybach:

  • zamkniętym,
  • otwartym.

W trybie otwartym konkursu nie jest znana data jego zakończenia. Wszystko zależy od tego, kiedy wpłyną wnioski na daną kwotę, aby konkursy zakończyć. Jednak gdy dana suma zostanie przekroczona konkurs nie jest natychmiast zamykany tylko po określonej liczbie dni. Jeśli na dany konkurs otwarty wpływa mało wniosków, to wtedy data kończenia jest bardzo często ostatnim dniem roku. Drugim trybem konkursu jest tryb zamknięty. W tym przypadku znana jest data rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu. Bardzo często kolejność składania wniosku nie ma żadnego znaczenia, tylko są one oceniane przy pomocy punktacji.

Czym rożni się kredyt dla firm bez BIK od pożyczka dla firm bez BIK?

Kredyt dla firm bez BIK otrzyma się tylko i wyłącznie w banku. Pożyczkę dla firmy nie tylko otrzyma się w banku, ale również w instytucjach lub od osoby prywatnej. W tym przypadku prawo, które reguluje pożyczkę to Kodeks cywilny, a nie Prawo Bankowe, jak jest w przypadku kredytów. Pożyczka dla firm bez BIK oraz kredyt dla firm bez BIK polega na udzieleniu pożyczki, bez sprawdzania osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa w Biurze Informacji Kredytowej. W przypadku kredytu wziętego w banku umowa jest jasna, na papierze z wyznaczonymi datami spłat i kosztami. Jeśli chodzi o pożyczkę to umowa może być ustna, ale zazwyczaj również jest w formie papierowej. Zaletą pożyczki jest fakt, że może ona być nieodpłatna. Czasem kredyt wzięty w banku, może okazać się że nie jest kredytem tylko pożyczką. Czasem pożyczki udzielane przez banki nie maja określonej dokładnej daty spłaty, a więc nie mogą one być nazywane kredytami. Dlatego należy pamiętać, aby tych dwóch pojęć nie używać zamiennie, ponieważ oznaczają one dwie różne rzeczy.


Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:


 

Kilka słów na zakończenie:

Obecnie jeśli chce się założyć własną działalność nie potrzeba wkładu własnego. Wystarczy wziąć kredyt lub pożyczkę na rozwój firmy. Również pomocne są dofinansowania z Unii, które pokryją częściowo lub w całości poniesione koszty.