Ochroniarze, jak i detektywi należą do zawodów zaufania publicznego, dlatego wybierając ich usługi należy przemyśleć wiele kwestii, jak i skorzystać z opinii osób, które z danych usług korzystały.

Usługi firmy ochroniarskiej z Wrocławia

OchroniarzFirma ochroniarska z Wrocławia świadczy usługi przede wszystkim ochroną mienia. Ochrona mienia polega na czynnościach, które zapobiegać mają przestępstwom, jak i kradzieżom. Ochroniarze przeciwdziałają powstawaniu szkód, jak i wkraczaniu osób nieupoważnionych na dany teren. Ochrona taka może być poprzez:

 • osobę fizyczna,
 • zabezpieczenie techniczne.

Osoba fizyczna ma za zadanie stałą lub doraźna kontrolę urządzeń, systemów alarmowych, jak i sygnałów gromadzonych oraz tych przesyłanych. Również osoba fizyczna bierze udział w konwojach. Zabezpieczenie techniczne polega na montażu wszelkich urządzeń potrzebnych do ochrony mienia.

Co zrobić aby świadczyć usługi ochrony w Opolu?

OchronaOchrona w Opolu niczym się nie różni od tej świadczonej w innych miastach Polski. Aby móc świadczyć takie usługi należy uzyskać odpowiednią koncesję. Koncesja nie jest potrzebna jeśli chce się świadczyć usługi montażu zabezpieczenia technicznego. Koncesji ochroniarskiej udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister najpierw zasięga opinii komendanta wojewódzkiego Policji. Koncesja jest wydawana:

 • osobie, która posiada licencję ochroniarza stopnia drugiego
 • osobie z licencją zabezpieczania technicznego,
 • osobie ze spółki, w której jedna z osób posiada legitymację ochroniarską.

Wniosek, który się składa powinien zawierać:

 • nazwę firmy, wraz z adresem.
 • numer NIP.
 • zakres działalności gospodarczej.
 • dokument, który określa status wnioskodawcy.
 • kopie dokumentu, który potwierdza licencję.
 • zaświadczenie o niekaralności.
 • tytuł do lokalu, w którym będzie znajdowała się firma.
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaległościach w płatach.
 • numer REGON.

Czym zajmuje się detektyw w Warszawie?

DetektywDetektyw jest osobą, która zajmuje się usługami detektywistycznymi lub śledztwem. Detektyw z Warszawy zajmuje się uzyskiwaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu zdobytych informacji. Swoje usługi świadczy na podstawie umowy, która została zawarta ze zleceniodawcą. Usługi warszawskiego detektywa polegają na:

 • pomocy w sprawach ze stosunków prawnych, które dotyczą osób fizycznych lub działalności gospodarczej,
 • wykonywanie zobowiązań majątkowych,
 • sprawdza wiarygodność osobowych,
 • sprawdzanie wiarygodności informacji,
 • przeszukiwanie mienia,
 • zbiera informację w sprawach.

Czynności detektywistyczne są świadczone w ramach usługi detektywistycznej.

Jak zostać prywatnym detektywem?

Aby zostać detektywem należy uzyskać odpowiednią legitymację. Przyszły prywatny detektyw musi mieć ukończone 21 lat. Powinien posiadać obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Osoba starająca się licencję powinna być zdolna do czynności prawnych, poza tym nie może się toczyć przeciwko niej postępowanie karne oraz nie była karana. Przyszły prywatny detektyw nie był zwolniony dyscyplinarnie z:

 • Policji,
 • Agencji Bezpieczeństwa Publicznego,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Wywiadu,
 • Biura Ochrony Rządu,
 • prokuratury,
 • wojska,
 • sądu.

Osoba taka musi posiadać wykształcenie średnie. Do tego musi odbyć stosowne szkolenia z bezpieczeństwa, zagadnień ochrony, przepisów prawa, ochrony informacji.


 

Po więcej informacji zapraszam na strony:


 

Podsumowując:

Ochroniarze, jak i detektywi są zawodami, które polegają na usługach podobnych, do świadczących tych przez policję. Dlatego osoby te powinny charakteryzować się przede wszystkim odpornością psychiczna jak i dobrą kondycją fizyczną.