Nie każde przedsiębiorstwo musi zatrudniać specjalistę od BHP na etat. Coraz bardziej popularne jest korzystanie z usług zewnętrznego specjalisty przeszkolonego w tym zakresie. Co ciekawe z tego rodzaju usług korzystają także duże firmy, które zatrudniają bardzo wielu pracowników. Jaki jest zakres tego rodzaju działań i dlaczego cieszą się one tak dużą popularnością? 

Profesjonalne doradztwo BHP 

usługi bhp warszawaZajmowani się bezpieczeństwem i higieną pracy w danym zakładzie nie kończy się tylko na przeszkoleniu pracowników. W zależności od branży, działanie te mogą być mniej lub bardziej specjalistyczne i złożone. Do tych najbardziej uniwersalnych z pewnością należy sporządzenie planu ewakuacji pracowników w razie wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń oraz instrukcji stanowiskowych. W tego rodzaju dokumencie powinien znaleźć się szczegółowy opis zagrożeń, które występują na danym stanowisku pracy oraz określenie, jakie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej są konieczne do zastosowania. Dokument pełni bowiem pewien rodzaj instrukcji, w której zawarte są informację o tym, jak bezpiecznie wykonywać pracę. Często usługi BHP Warszawa obejmują także audyty. Kontrole przeprowadzone mogą zostać pod różnym kątem, jednak ich cel zwykle sprowadza się do tego, że pracodawca chce poprawić warunki pracy i bezpieczeństwo swoich pracowników. Czasami ma to na celu sprawdzenie, czy wszystkie zasady BHP zostały wdrożone prawidłowo. 

Niektóre audyty odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy mają też na celu wyłapanie nieścisłości z przepisami wydanymi przez Państwową Inspekcję Pracy lub inny organ. Znacznie tańsze jest skorzystanie z usług specjalisty niż płacenie wysokich kar po ewentualnej kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez pracowników urzędowych.