Niektóre warunki pracy ludzi czy urządzeń wymagają zastosowania dodatkowych środków zapobiegawczych, które zwiększają bezpieczeństwo wykonywanych czynności. Tego typu rozwiązania muszą być stosowane między innymi w miejscach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko zagrożenia wybuchem. Mogą to być między innymi kopalnie odkrywkowe, gdzie w powietrzu gromadzi się pył węglowy czy inne gazy.

Certyfikaty wydawane przez notyfikowane jednostki

Certyfikat exKolejnym przykładem są wszelkiego rodzaju przepompownie paliw, gdzie w powietrzu często gromadzą się łatwopalne opary. W miejscach takich muszą zostać przedsięwzięte odpowiednie środki zapobiegawcze takie. W tym celu stosowane i montowane są urządzenia, których konstrukcja zapewnia iskrobezpieczeństwo. W skrócie ich budowa sprawia, że nie mogą być one źródłem iskry, która może spowodować wybuch. Każde z takich urządzeń musi posiadać odpowiednie dokumenty, które potwierdzają ich przydatność do stosowania w wyżej wymienionych warunkach. Certyfikat ex jest wydawany przez akredytowaną jednostkę, która przeprowadza badania w oparciu o normy krajowe oraz międzynarodowe. Takim badaniom mogą być poddane między innymi: urządzenia sygnalizacyjne, dźwignice, silniki spalinowe, konstrukcje wentylatorów, urządzenia nieelektryczne, detektory gazu oraz urządzenia zabezpieczające i tym podobne. Jak widać zakres urządzeń które mogą uzyskać certyfikat ex jest całkiem spory.

Wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują całkowicie tematu. Przebadane urządzenia, które pozytywnie przeszły testy oznaczone są specjalnym symbolem, który określa ich przydatność do użytkowania w odpowiedniej strefie. Miejsca zagrożone wybuchem podzielone są bowiem w zależności od typu występującego zagrożenia na specjalne strefy. W oparciu o tą klasyfikację podmiot zainteresowany, którym jest przeważnie producent zleca badania danej grupy asortymentowej.