Eksploatacja odpadów, jakie produkujemy na co dzień, to bardzo ciekawy temat. Wszyscy mają na uwadze to, żeby segregować śmieci, nie wszyscy jednak zwracają uwagę na to, że generujemy także odpady biologiczne, które również muszą być w jakiś sposób zutylizowane. Co się zatem dzieje ze ściekami, które trafiają do kanalizacji?

Jak działa biologiczne oczyszczanie ścieków?

biologiczna oczyszczalnia ścieków w wielkopolskimProsto z naszych kuchni oraz łazienek ścieki trafiają do przystosowanego do tego rodzaju odpadów zbiornika, który w kilkustopniowym procesie oczyszcza ściek. Mechanizm w pierwszej kolejności wykorzystuje zasadę grawitacji, by oddzielić poszczególne elementy materii od siebie. W ten sposób na dno opadają cząsteczki cięższe od wody, natomiast na jej powierzchni z odpadów lżejszych, takich jak tłuszcz, tworzy się tak zwany kożuch. Później następuje skomplikowany proces filtracji – ciesze są transportowane do kolejnych komór, a pokonując drogę, robią się coraz bardziej czyste. Oczyszczalnie mogą działać bardzo efektywnie. Przykładowo przeciętna biologiczna oczyszczalnia ścieków w Wielkopolskim jest w stanie przefiltrować kilka hektolitrów odpadów w ciągu tygodnia. To bardzo imponujący wynik, biorąc pod uwagę fakt, że jest to ilość jaką emituje połowa średniej wielkości miasta. Mimo skuteczności oczyszczalni biologicznych, konieczna jest budowa jak największej ich ilości, ponieważ zasoby wodne, jakimi dysponujemy na całej planecie, ulegają stopniowemu wykorzystaniu. Dodajmy jeszcze, że odfiltrowana woda pochodząca z oczyszczalni jest czysta biologicznie i nadaje się do ponownego wykorzystania.

Dbanie o środowisko jest bardzo ważne, tym bardziej, że wraz z postępem technologicznym emitujemy coraz więcej zanieczyszczeń. Dobra wiadomość jest taka, że nowoczesna technologia pozwala nam na coraz bardziej skuteczną walką z zanieczyszczeniami.