Są w Polsce takie miejscowości, do których nie dotarła jeszcze sieć kanalizacyjna. W związku z tym mieszkańcy muszą sobie jakoś radzić, by pozbywać się nieczystości powstających w gospodarstwie domowym. Jest to możliwe na dwa sposoby.

Budowa ekologicznej, przydomowej oczyszczalni ścieków

biologiczne oczyszczalniePierwszym jest oczywiście posiadanie przydomowego szamba. Niektórzy jednak chcą korzystać z bardziej ekologicznych rozwiązań i jak najbardziej jest to możliwe. Wystarczy postawić na przydomową oczyszczalnię ścieków. Najpierw konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, by móc zainwestować w taką oczyszczalnię. Po pierwsze do jej budowy potrzeba całkiem sporo wolnej powierzchni. Tylko osoby, które mają dużą posesję, mogą zdecydować się na montaż przydomowej oczyszczalni. Takie biologiczne oczyszczalnie nie mogą znajdować się w pobliżu źródeł wody pitnej. Jeśli w okolicy znajduje się studnia głębinowa, to nie można zbudować przydomowej oczyszczalni (mogłoby dojść do zanieczyszczenia wody pitnej). Najczęściej w Polsce budowane są oczyszczalnie z drenażem rozsączającym. Budowa takich oczyszczalni jest prosta. W oczyszczalni znajduje się system rur oraz drenaż – najczęściej żwir. Następnie pozostałości z rozsączania trafiają do gleby, rowu melioracyjnego albo okolicznej rzeki. Biologiczne oczyszczalnie posiadają dodatkowo złoże biologiczne. W obrębie takich oczyszczalni sadzi się również rośliny, które uwielbiają tereny podmokłe. Korzenie roślin pomagają w filtracji zanieczyszczeń.

Oczyszczalnie biologiczne są większe niż te z drenażem rozsączającym, ale też działają znacznie lepiej. Warto zapoznać się ze wszystkimi rodzajami przydomowych oczyszczalni, by móc wybrać taką, która będzie najbardziej odpowiadać naszym oczekiwaniom. Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest oczywiście oczyszczalnia biologiczna.