W ostatnich latach, w wyniku zmian gospodarczo-politycznych, wykształciło się nowe zjawisko społeczne, tzw. grupa NEET (tłumaczy się dosłownie z j. angielskiego jako not in employment, education or training).

Certyfikat UDT szansą powrotu na rynek pracy

certyfikaty udtNowe rozdanie środków UE na lata 2014-2020, swoimi programami obejmuje również młodzież z grupy NEET. Projekty, które są dedykowane tej grupie maja na celu przywrócenie osób pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie szkolących, na rynek pracy. Powszechnym zjawiskiem jest tak zwana bezradność wyuczona, która skłania osoby z tej grupy do korzystania z pomocy społecznej, niekoniecznie natomiast do szukania zatrudnienia czy doskonalenia zawodowego. Nowością są projekty doradczo-szkoleniowo-stażowe, które bardzo często kończą się egzaminami zawodowymi i uczestnicy otrzymują certyfikaty UDT. Spora grupa osób jest objęta szkoleniami w ramach tzw. zielonych zawodów, czyli zawodów związanych bezpośrednio lub pośrednio z branżą odnawialnych źródeł energii, czy branżą budowlaną. Przykładem może być szkolenie „Monter urządzeń odnawialnych źródeł energii”, bądź „monter ociepleń budowlanych”. 150 godzin intensywnego kursu, podczas którego uczestnicy objęci są opieką kwalifikowanych trenerów, to więcej niż czas trwania niejednych studiów podyplomowych. Po zakończeniu certyfikowanego kursu, uczestnicy projektów są kierowania na płatne  staże zawodowe w zawodach związanych ściśle z kierunkiem odbytych szkoleń. Cały czas trwania projektów uczestnicy są objęci opieką doradcy zawodowego.

Certyfikacja kursów ma ogromne znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności uczestników  na rynku pracy. Projekty kształcą wyłącznie w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy, by młodzież mogła znaleźć gwarantowane zatrudnienie.