Prawnikiem nazywa się ogół osób, które naukowo, jaki zawodowo zajmują się prawem. Zawodów prawniczych jest wiele, gdyż można między innymi wyróżnić sędziów, adwokatów, notariuszy, komorników czy prokuratorów. Prawnicy Ci zajmują się różnymi sprawami i mają różne zadania, zależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

Prawnik – kim tak naprawdę jest?

PrawnikJak już zostało wspomniane prawnik jest osobą, która zajmuje się prawem. Większość zawodów prawniczych obecnie traktuje się jako zaufania publicznego i obowiązuje ich tajemnica zawodowa. Niektóre zawody prawnicze między innymi adwokat, czy też notariusz uznawane są za wolne zawody, dlatego wielu prawników tych zawodów należy do samorządu zawodowego. Jeśli chodzi o zawód prawnika, to w Bydgoszczy bez problemu znajdziemy wielu przedstawicieli tej dziedziny.

Adwokat – kiedy będzie nam potrzebny?

AdwokatAdwokat jest osobą, która między innymi:

 • udziela porad prawnych,
 • występuje przed sądem,
 • występuje przed urzędami,
 • sporządza opinie prawne,
 • opracowuje projekty aktów prawnych.

Jeśli chce się zostać adwokatem, to należy skończyć stosowane studia, a więc prawo. Następnie odbyć aplikacje w kancelarii adwokackiej, po czym zdać egzamin państwowy. Jedynie osoby, które posiadają stopień profesora lub doktora habilitowanego w dziedzinie prawa, nie muszą odbywać aplikacji, a następnie zdawać egzaminu państwowego. W Bydgoszczy najczęściej adwokaci wykonują swój zawód w zespołach adwokackich, co jest bardziej opłacalne.

Czym obecnie zajmuje się notariusz?

notariuszNotariusz jest bardzo starym zawodem, dawniej była to osoba, która posiadała uprawnienia monarchy do sprawowania władzy, pod jego nieobecność. Taki notariusz dawniej mógł wykonywać akty notarialne, jak i inne czynności z tym związane. Obecnie, podobnie, notariusz wykonuje akty notarialne, ale nie tylko. Przykładowo Notariusz z Wilanowa zajmuje się również sporządzaniem:

 • aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • poświadczeń (zgody opisy, podpisu, daty itp.),
 • protokołów,
 • wpisów, odpisów,
 • wyciągów dokumentów,
 • projektów aktów,
 • projektów oświadczeń.

Do tego kancelaria notarialna w Warszawie zajmuje się doręczaniem różnych oświadczeń, czy również przyjmują dokumenty na przechowanie, czasem się zdarzają także przyjąć im pieniądze, czy papiery wartościowe na przechowanie. Z racji tego, że notariusz jest prawniki, obowiązuje go tajemnica, a do tego korzysta z praw, jakie przysługują funkcjonariuszom publicznym. Opłaty, jakie pobiera notariusz są ustalone przez rozporządzenie ministra, a wysokość taksy notarialnej zależy od prac, jakie ma wykonać notariusz.

Jakie wyróżnia się rodzaje windykacji?

WindykacjaWindykacja jest to dążenie do odzyskania długu. Windykację można podzielić na:

 • polubowną,
 • sądową.

Windykacja polubowna polega na obserwacji dłużnika, i przypominaniu mu o spłacaniu należność. Natomiast windykacja sądowa, to już konieczność, gdzie brakuje chęci na współpracę dłużnika. W tym przypadku uzyskuje się wyrok lub nakaz spłaty. Wyrok jest podstawą do egzekucji komorniczej. Istnieje także drugi podział windykacji na:

 • polubowną,
 • sądową,
 • komorniczą,
 • karną.

W tym przypadku windykacje polubowną można podzielić na spotkania osobiste z dłużnikiem, jak i na wysłanie powiadomień droga listową. Windykacja komornicza, jak sama nazwa wskazuje obejmuje wszelkie usługi komornicze, aby zostało spłacone zadłużenie, a windykacja karna jest to prowadzanie postępowania karnego, aby odzyskać dług. Jeśli ma się problem z dłużnikami, lub samemu jest się zadłużonym, to obecnie można skorzystać z pomocy prawnych w urzędach czy tez bardzo popularne stają się porady prawne online.


Źródła:


Podsumowanie:

W danym artykule zostały przedawnione tylko przykłady zawodów, jakie zalicza się do ogółu prawników. Jak wiadomo, jest ich o wiele więcej, niektóre z tych zawodów są bardziej znane, inne natomiast.