Jakie są zawody prawnicze?

Prawnikiem nazywa się ogół osób, które naukowo, jaki zawodowo zajmują się prawem. Zawodów prawniczych jest wiele, gdyż można między innymi wyróżnić sędziów, adwokatów, notariuszy, komorników czy prokuratorów. Prawnicy Ci zajmują […]