Pomoc prawna ma na celu świadczenie usług z zakresu przepisów prawa oraz ochrony ich interesów. Podstawowe usługi w zakresie pomocy prawnej to: opracowywanie aktów prawnych, porady prawne, obrona w sprawach karnych, pełnomocnictwo.

Czym zajmuje się adwokat?

AdwokatPrawnik jest osobą, która zajmuje się zawodowo prawem. Wśród prawników znajdują się adwokaci. Adwokat zazwyczaj udziela:

  • porady prawne,
  • opracowuje akty prawne,
  • sporządza opinie prawne,
  • występują przed urzędami i sadami.

Adwokat w Bydgoszczy, ale również w innych miastach wykonuje swoja pracę indywidualnie lub w zespołach adwokackich. Aby zostać adwokatem należy skończyć studia wyższe prawnicze, następnie odbyć aplikację adwokacką i na koniec jeszcze zdać egzamin adwokacki. W Polsce prawo wykonywania zawodu ma każdy, kto jest wpisany na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką. Radca prawny jest zawodem pokrewnym do adwokatu. Podstawowa różnica między tymi zawodami to możność pomocy prawnej radców w stosunku pracy, ale inne czynności są praktycznie takie same.

Pomoc prawna imigrantom

ImigranciImigrant jest osoba, która wyjeżdża ze swojego kraju, do innego w poszukiwaniu lepszego życia. Imigracje zarobkowe są popularne bardzo w Unii Europejskiej, w której prawo pozwala na osiedlanie się w każdym członkowskim państwie jej członków niezależnie z jakiego kraju pochodzi. Osoba wyjeżdżająca często do obcego kraju nie zna prawa jakie tam obowiązuje. Pomoce prawne osobom, które dopiero co przybyły do danego kraju jest ważna, szczególnie gdy taki imigrant popełnij czyn, który w danym kraju jest uznany za przestępstwo, a przykładowo w jego kraju ojczystym nie był przestępstwem. Polskie prawo zakłada darmowe informacje i pomoc prawną dla imigrantów, które wzornikują o przyznanie ochrony. Taka pomoc powinni świadczyć radcy prawni lub adwokaci. Taka pomoc świadczona jest w wyznaczonych miejscach, m. in. w ośrodkach dla uchodźców. Darmowa pomoc prawna przysługuje, gdy zostanie wydana decyzja o:

  • umorzeniu postępowania dotyczącego udzielenia ochrony międzynarodowej,
  • udzielenia ochrony uzupełniającej,
  • sprzeciwie nadania statusu uchodźcy,
  • pozbawieniu ochrony uzupełniającej,
  • pozbawieniu statusu uchodźcy,
  • oddaniu imigranta do państwa UE, które jest zobowiązane do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzenie postępowania.

Pomoc prawna dla imigrantów powinna być udzielana w ich ojczystym języku, po to by wszystko zrozumieli. Również małoletnim imigrantom nie pozostanie bez opieki, takim osobom pomagają kuratorzy, którzy za małoletnich składają wnioski, udzielają pomocy prawnych.

Dlaczego jest tak wielu uchodźców z Syrii?

UchodźcyW 2015 roku przez Morze Śródziemne przepłynęło ponad 300 tys. uchodźców. Dalej ruszają przez Bałkany i Węgry do północnych i zachodnich krajów Europy. Największy odsetek stanowią uchodźcy z Syrii. Pierwszy z powodów to wojna domowa, która trwa już od czterech lat. Wojna toczy się pomiędzy reżimem Baszszara al-Asada, opozycją i państwem islamski ISIS. Drugim powodem jest to, że obozy dla uchodźców w sąsiednich państwach: Libanie, Jordanii i Turcji są już przepełnione, a warunki w nich się pogarszają, brakuje jedzenia, wody, ubrań, leków. Tureckie władze wcale nie zatrzymują uchodźców przed ich exodusem, nie są już w stanie przyjąć więcej osób, więc po prostu jest to im na rękę, że wielu z nich decyduje się na podróż przez Europę. Innym powodem jest to, że dopiero teraz wielu Syryjczyków stać na imigrację. Zależnie z jakiej pomocy się korzysta, taka podróż kosztuje około 3 tys. dolarów i po kilku latach wojny udało im się zaoszczędzić na podróż. Kolejny problem to popularyzacja szlaku bałkańskiego wśród uchodźców syryjskich. Gdy droga do zachodniej i południowej Europy była nieznana nie wiele osób decydowało się na nieznaną drogę.


Źródła informacji:


 

Podsumowując:

Pomoce prawne dla imigrantów i uchodźców są ważne, ze względu, że pojawiając się w nowym kraju, często nie znają panujących tam obyczajów i prawa. Do tego taka pomoc na pewno pomoże w zalegalizowaniu pobytu w danym kraju.