Rozwód jest rozwiązaniem ważnego związku małżeńskiego. Jest to czasem dramatyczne oraz traumatyczne wydarzenie w życiu. W pomocy z uporaniem się z tymi ciężkimi wydarzeniami wskazana jest pomoc psychologa.

Rozwód w polskim prawie

RozwódRozwód jest zakończeniem związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednego bądź obojga małżonków. Rozwody są jedną z okoliczności, które kończą małżeństwo. Można wyróżnić dwa typy rozwodów:

  • rozwód bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron. Małżonkowie zrzekają się w stosunku do drugiej osoby jakichkolwiek roszczeń,
  • rozwód z orzekaniem o winie, jest to sposób na zakończenie małżeństwa z winą któregoś z małżonków.

Według polskiego prawa powodem rozwodu może być zupełny oraz trwały rozkład małżeństwa. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód nie może być udzielony jeśli w wyniku jego ucierpiałoby dobro dzieci lub jeśli rozwód będzie niezgodny z zasadami współżycia społecznego. W Kościele katolickim nie jest przewidziany rozwód, istnieje tylko możliwość stwierdzenia nieważności takiego małżeństwa w dowolnym czasie jego trwania. Według danych czas jaki mija od wniesienia pozwu do prawomocnego orzeczenia to około od 2 do 3 miesięcy. W niektórych przypadkach osoby chcące się rozwieść musiały czekać od 7 do 11 miesięcy.

Czy psychoterapia prowadzona przez psychologa jest potrzebna podczas trwania rozwodu?

PsychologPsycholog jest osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje zaświadczone odpowiednimi dokumentami by udzielać świadczeń psychologicznych, które w szczególności polegają na:

  • opiniowaniu,
  • diagnozie psychologicznej,
  • orzekaniu,
  • pomocy psychologicznej,
  • psychoterapii.

Stresujący czas jakim jest rozwód w łatwiejszy sposób można przetrwać z pomocą wykwalifikowanej osoby. Psychoterapia w czasie rozwodu nie powinna być żadnym wstydem i przecież nie świadczy to o żadnej chorobie psychicznej. Takie wsparcie może mieć pozytywne efekty. Taka psychoterapia może iść w wielu kierunkach. Zaczynając od terapii małżeńskiej, kończąc na wizycie u psychologa dziecięcego. Dobry psycholog, potrafi słuchać oraz także udzielać rad.

Prawnik może pomóc?

PrawnikPrawnik jest osobą która zajmuje się zawodowo prawem. Ten zawód jest traktowany jako zawód zaufania publicznego. Dobry prawnik pomoże w szybki sposób przebrnąć przez rozwód. Korzystając z pomocy prawnika można na każdym etapie postępowania uzyskać profesjonalne rady. Sprawa jest na bieżąco obserwowana przez prawnika, co sprawia, że zna się jej aktualny stan. Na sali sądowej nie jesteśmy osamotnieni. Prawnik pomoże napisać pozew oraz inne pisma procesowe. Przeciwna strona nie będzie w stanie zaskoczyć, ponieważ w razie takiej sytuacji można się w dobry sposób bronić. Ważne by wiedzieć, że w czasie rozwodu każdy prawnik nie może bronić. Mogą to być tylko adwokaci lub radcy prawni. Kancelarie adwokackie mają kompleksowe usługi w zakresie rozwodu. Czasem wystarczy tylko jedna porada, ale czasem potrzebna jest kompleksowa usługa i to jest najczęściej wybierana usługa pośród klientów kancelarii adwokackiej. Można korzystać z również z bezpłatnej pomocy prawnej. Bezpłatna pomoc prawna jest to tak zwana pomoc z urzędu. Udzielana jest przez adwokatów na mocy postanowienia sądu. Warunkiem by dostać adwokata z urzędu jest wykazanie, że nie jest się w stanie indywidualnie zapłacić za pracę adwokata. By uzyskać pomoc adwokata z urzędu trzeba złożyć wniosek o przyznanie takiej pomocy. Taki wniosek można złożyć ustnie lub na piśmie do protokołu rozprawy w sądzie, w którym sprawa się toczy, lub będzie się toczyła. Do takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie o majątku, stanie rodzinnym, źródłach utrzymania, dochodach. Na postawie tego wniosku sąd realizuje ocenę i przyznaje adwokata z urzędu.


 

Więcej informacji na stronach:


 

Słowo na koniec:

Podczas traumatycznego przeżycia jakim jest rozwód warto korzystać z pomocy innych osób. Korzystanie z usług prawników i psychologów jest wskazane. Psychoterapie pomogą się uporać z emocjami i nastawią pozytywnie do dalszego życia.