Podczas rożnych prac budowlanych i rentowych należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa. Ważne jest by gwarantować bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nie tylko pracownikom budowy, ale także osobom postronnym.

Ogrodzenie, najważniejszy element zabezpieczenia placu budowy

Plac budowyNajważniejsze podczas zabezpieczania placu budowy jest ogrodzenie tego terenu. Jest to nakazywane przez Prawo Budowlane. Ogrodzenia budowlane nie mogą być prowizoryczne. Muszą mieć co najmniej 1,5 wysokości oraz nie może być wykonany w sposób stwarzający zagrożenie dla ludzi. Również ustawa przewiduje w jakich odległościach od innych obiektów ma się on znajdować. Przy wykopach również wymagana jest ogrodzenie. Najpowszechniejsze na budowach są ogrodzenia tymczasowe. W ogrodzeniu powinny znajdować się bramy dla pojazdów szynowych i kołowych oraz furtki dla pieszych. Bramy powinny otwierać się do wewnątrz oraz powinny mieć takie zamknięcie, by nie umożliwiało ono wejście osób postronnych. Materiały powinno składować się przynajmniej w odległości 0,75m od ogrodzenia. Ogrodzenie na budowie może być:

  • ażurowe,
  • pełne.

Ogrodzenie pełne stosuje się w miastach, przy drogach z dużym natężeniem ruchu. Do ich budowy wykorzystuje się stal ocynkowaną, lub tworzywa sztuczne. Ogrodzenia są zamontowane do ram stalowych, które stoją na betonowych płytkach kotwionych do ziemi. Takie ogrodzenie musi być odporne na wiatr, odporność uzyskuje się dzięki podporom bocznych. Ogrodzenia ażurowe są stosowane poza miastami, lub tam gdzie nie można ograniczać widoczności. Wykonane są z siatek stalowych ocynkowanych, które poprzez zgrzewanie albo spawanie są montowane do ram stalowych. Całą taka konstrukcje ustawia się na płytkach betonowych i czasem wzmacnia zastrzałami bocznymi. Teren, który jest ogrodzony powinien mieć miejsce na składowanie wszystkich materiałów budowlanych, oraz na ich użytkowanie. W obszarze tym, również powinno znaleźć się miejsce dla wszystkich maszyn używanych podczas budowy.

Przekazanie podstawowych informacji o budowie

BudowaTablica informacyjna powinna być umieszczana zawsze w widocznym miejscu, przy wejściu na budowę. Zawiera informację o kierowniku budowy, robót, inwestorze, o nadzorze, projektancie. Zawiera informacje o budowie oraz numery telefonów do policji, straży i na pogotowie. Tablica powinna być koloru żółtego, a napisy powinny być takiej wielkości, by odczytanie ich było możliwe.

 

Remont drewnianego domu

Dom drewnianyRemont starego drewnianego domu wymaga od budowlańców szczególnego zaangażowania. Pierwszy problem to konserwacja i naprawa przegniłej konstrukcji. Następnie trzeba odnowić elewację, ułożyć instalację, ocieplić ściany. Jeśli dom znajduje się w zabudowie miejskiej, należy pamiętać, by zabezpieczyć teren, remontu jak i plac w ogol niego. Większy problem występuje wtedy, gdy budynek przylega do chodnika lub ulicy. Wtedy każda firma remontowa ma obowiązek zabezpieczyć miejsce poruszania się pieszych, lub wyznaczyć im przejścia tymczasowe. Zazwyczaj elewacje takich budynków należy odnawiać, więc przed przystąpieniem do tych prac, można budynek ocieplić. Oprócz tego często się zdąża że wewnątrz takiego budynku potrzebna jest rewolucja, ale to już zależy od właścicieli obiektu, jak chcą go urządzić.

Przebudowa i rozbudowa domu

Jeśli chodzi o zabezpieczenie terenu przy przebudowie, to w tym przypadku jest podobnie jak przy zabezpieczeniu w trakcie remontu czy budowy nowego domu. Przebudowa domu drewnianego podobnie jak przebudowa domu murowanego ma na calu zmianę paramentów użytkowych lub technicznych. Jeśli chodzi o rozbudowę to zmiany w obiekcie są poważniejsze. Przy rozbudowie zmienia się:

  • wysokość,
  • długość,
  • kubatura
  • powierzchnia zabudowy,
  • liczba kondygnacji.

Również dobudowanie garażu lub schodków przed domem można uznać za rozbudowę obiektu.


Więcej informacji można znaleźć na stronach:


 

Podsumowując:

Podstawowym elementem zabezpieczania placu budową jest ogrodzenia. Jednak czasem jest ono nie możliwe do użycia, np. w przypadku robót nad chodnikiem, wtedy również dobrym materiałem sprawdzającym się jako zabezpieczenie placu budowy okazuje się siatka.