W gospodarstwie rolnym, zachowanie wysokich standardów czystości i higieny jest sprawa kluczową. Silosy zbożowe – jak sama nazwa wskazuje – służą do przechowywania różnego rodzaju zbóż. Zboże jest bardzo dobrym siedliskiem dla wielu owadów i gryzoni. ich obecność jest całkowicie nieuchronna, jednak trzeba z nimi walczyć.

Deratyzacja – popularnie nazywana odszczurzaniem – jest zabiegiem polegającym na zwalczaniu gryzoni za pomocą metod fizycznych, chemicznych oraz biologicznych. Do metod fizycznych należą wszelkiego rodzaju pułapki żyworodne, rozstawiane na terenie zakładu w różnych miejscach. Wynajęta firma deratyzacyjna, lub wyznaczony pracownik zajmuje się codziennym przeglądem wszystkich pułapek. Złapane zwierzęta są wywożone z zakładu i osuwane. Takie działanie pozwala także ocenić wielkość populacji, która żyje w otoczeniu zakładu i na jego obszarze. Najczęściej stosuje się metody chemiczne, które polegają na unieszkodliwianiu gryzoni za pomocą substancji chemicznych. Obecnie stosowane środki profesjonalne są zupełnie bezpieczne i mają stu procentową skuteczność. Metod biologicznych (ptaki, koty) w zakładach spożywczych się nie stosuje, z uwagi na możliwość zanieczyszczenia terenu zakładu.

Utrzymanie higieny w silosach, skupia się przede wszystkim wokół usunięcia ze zboża drobnych szkodników. Do najpopularniejszych owadów szkodliwych bytujących w zbożu należą: wołek zbożowy, trojszyk, rozkruszek. Są to owady bytujące na zbożu, żywią się nim oraz rozmnażają w ziarniakach. Ich obecność znacznie obniża jakość handlową zboża, a niekiedy całkowicie uniemożliwia handel takim towarem.

Do popularnych metod dezynfekcji, stosowanych w przemyśle zbożowym jest gazowanie zboża i silosów. Do tego procesu używa się fumigantów. Są to pestycydy, których zadaniem jest likwidacja wszystkich szkodników występujących w zbożu oraz w silosach zbożowych. Do najpopularniejszych gazów stosowanych zalicza się:

  • fosforowodór,
  • bromek metylu,
  • dwutlenek węgla.

Gazowanie jest przeprowadzane przez wyspecjalizowanych pracowników firmy zajmującej się dezynfekcją i deratyzacją. Sam proces musi być przeprowadzany zgodnie z procedurami, żeby był zupełnie bezpieczny. Podczas przeprowadzania prac, stosuje się poniższy harmonogram postępowania:

  • Sprawdzenie pomieszczeń przeznaczonych do gazowania,
  • Uszczelnienie obiektu,
  • Uwalnianie gazu i zamkniecie pomieszczeń,
  • Monitoring pomieszczenia oraz stężenia gazu roboczego,
  • Wietrzenie,
  • Udostępnienie pomieszczenia.

Wszystkie te procesy są przeprowadzane pod ścisłym nadzorem pracownika służby DDD.

 


 

 

Więcej informacji:

 


 

Dezynfekcja zakładu:

Dezynfekcja zakładu, to także spore wyzwanie. Zapewnienie właściwych warunków pracy, wolnych od drobnoustrojów jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy działającego w sektorze spożywczym. Najpopularniejsze są metody chemiczne, które wykorzystują substancje chemiczne do zabujania wszystkich bakterii i grzybów. Popularny jest także ozon, który uzyskuje się dzięki pracy wytwornicy ozonu. Posiada on naprawdę wysoką skuteczność działania. Jest on na tyle skuteczny, że wykorzystuje się go w szpitalach do wyjaławiania sali operacyjnych i gabinetów zabiegowych.

Metody chemiczne są z reguły bardziej uciążliwe i sprawdzają siew przypadku maszyn i urządzeń. Szczególnie przydatne okazały się w systemie mycia zamkniętego, który jest w pełni zmechanizowany. Do wyjaławiania większych powierzani lepsze są metody fizyczne wykorzystujące promieniowanie optyczne o określonej długości lub temperaturę. Metody fizyczne są bezpieczniejsze i tańsze.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *