Często nie zdajemy sobie sprawy z zadań, jakie realizuje współczesna windykacja. Firmy windykacyjne przestają się dziś kojarzyć negatywnie i wiele osób uświadamia sobie, że ich działania opierają się na ustaleniu możliwie najbardziej dogodnych warunków zarówno dla klienta, jak i dla osoby zadłużonej. Windykatorzy starają się odzyskać należności swoich zleceniodawców, pobierając przy tym określony procent od odebranej kwoty. Sposób ich działania opiera się na różnych standardach. Każda z firm wypracowała indywidualne metody skutecznego windykowania należności.

Windykacja
Windykacja

Większość firm windykacyjnych działa przy przestrzeganiu jasno określonych zasad etycznych. Specjaliści w tej dziedzinie już dawno zdali sobie sprawę, że proste, profesjonalne podejście do windykacji gwarantuje znacznie lepsze wyniki niż zamierzchła już taktyka silnej ręki. Negocjatorzy stosują kombinacje mające przekonać dłużnika do wywiązania się ze swoich zobowiązań. Wszystkie ich komunikaty muszę być zgodne z prawem oraz wszelkimi normami dotyczącymi praktyk windykacyjnych. Windykacji należności podlegają często sprawy z pozoru beznadziejne, skazane na drogę windykacji sądowej. Jednak sprawny negocjator jest w stanie odegnać widmo sądu i dzięki rozwiniętym umiejętnościom komunikacyjnym może przemówić dłużnikowi do rozsądku i przekonać do uregulowania należności. Negocjator powinien wyczuć, w którym momencie zacząć powoływać się na środki prawne.

Utalentowanego windykatora cechuje przede wszystkim bogata wiedza, wyobraźnia, umiejętności interpersonalne oraz ciągłe przygotowanie na różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje. Unikalne podejście oraz strategie wykorzystywane przez negocjatorów windykacyjnych prowadzą do szybszego uregulowania płatności.

Jakie kroki zapewniają skuteczną windykację należności?

Dobrze przeprowadzona windykacja przedsądowa może stanowić deskę

Odzyskiwanie należności
Odzyskiwanie należności

ratunku zarówno dla pożyczkodawcy, jak i dla dłużnika. Wiele zadłużonych osób unika rozmów z negocjatorami, bojąc się samego kontaktu lub starając się odegnać od siebie widmo zadłużenia. Taka ofensywna postawa nie przynosi zazwyczaj niczego dobrego. Dłużnik powinien zrozumieć, że windykator nie chce go zniewolić czy też pozbawić godności, a wyjść na przeciw jego problemom i znaleźć optymalne rozwiązanie dla uregulowania zobowiązania. Gdy jednak nie można w żaden sposób nakłonić zadłużonej osoby do jakiejkolwiek formy współpracy, windykatorzy korzystają z ekspertyz prawnych. W niektórych jednostkach, zajmujących się windykacją należności zatrudnieni są prawnicy, służący radą we wszystkich trudnych przypadkach. Firmy niezatrudniające prawników korzystają często z porad jednostek zewnętrznych.

Z usług jakich firm windykacyjnych warto skorzystać?

finanseW zakres kompetencji firm windykacyjnych nie wchodzi wyłącznie efektywne zarządzanie wierzytelnościami. Zajmują się także tzw. monitoringiem płatności, polegającym na zarządzaniu należnościami oraz szybkim reagowaniu na wszelkie pojawiające się opóźnienia płatności. Główny cel monitoringu stanowi uniknięcie przekroczenia terminów spłat należności poprzez przypominanie dłużnikom o konieczności zapłaty w określonym czasie. Pracownicy kontaktują się z osoba zadłużoną jeszcze przed wymaganym terminem płatności, by mogła przygotować się do dokonania należnej wpłaty. Monitoring płatności umożliwia stabilny przepływ środków finansowych, a także przyspiesza i kontroluje procesy płatnicze.

Czym jest sekurytyzacja należności?

Firmy windykacyjne zajmują się również sekurytyzacją należności. Sekurytyzacja to ostatnio bardzo modne słowo w świecie finansowym. Polega na emitowaniu papierów wartościowych, które zostały zabezpieczone aktywami tak, by stały się one przedmiotem obrotu. Inaczej mówiąc, sekurytyzacja polega na „zamianie” trudnych wierzytelności na papiery wartościowe, które mogą wejść w posiadanie inwestorów. Źródłem finansowania papierów wartościowych są środki pochodzące z określonych grup wierzytelności lub innych aktywów finansowych. Sekurytyzacja, dzięki przyspieszeniu przepływów, zwiększeniu przychodów oraz ograniczeniu ryzyka i kosztów kapitału umożliwia znaczne zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi.

Gdzie szukać większej ilości informacji na temat windykacji i pozostałych kwestii finansowych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *